Uroczysta Msza Polowa w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym

Uroczysta Msza Polowa w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym

 

16 września 2018 r. podczas trwającego Zgrupowania Kandydackiego K-2018 została odprawiona uroczysta Msza Polowa w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym, której przewodniczył kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ks. Krzysztof Jackowski. Koncelebrantami byli kapelani PSP województw: mazowieckiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Podczas homilii zaznaczono, że niespełna dwa miesiące spędzone na zgrupowaniu kandydackim to czas, który pamięta się do końca życia, a trud wniesiony podczas przeszkolenia i kilkuletniej nauki zaowocuje mianowaniem oficerem Państwowej Straży Pożarnej. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – słowami strażackiej dewizy skłoniono do refleksji nad pojęciem etosu służby i patriotyzmu. Gratulując wytrwałości, nakłaniano do wierności ideałom i ślubowanym wartościom przy jednoczesnym dostrzeżeniu zaszczytu możliwości działania i realizacji powołania – „w służbie strażak musi się kierować miłością do Boga i człowieka”.

W przemówieniu Rektor-Komendant podkreślił utożsamienie się z młodymi adeptami pożarnictwa, nawiązując do kultywowania wieloletniej tradycji. W słowach skierowanych do strażaków w służbie kandydackiej i ich rodzin zaakcentował trud psychiczny i fizyczny podczas wymagającego czasu zgrupowania kandydackiego, który ma na celu ukształtowanie silnego charakteru koniecznego do efektywnego współdziałania podczas przeprowadzania akcji ratunkowo-gaśniczych i poczucia odpowiedzialności za wielotysięczne grupy. Wskazując na konieczność nieustannego podnoszenia kompetencji i dążenia do profesjonalizmu, zaznaczył znaczenie wsparcia ze strony najbliższych osób.

Po uroczystości odbyły się pokazy ratownicze w wykonaniu kadry SGSP i strażaków w służbie kandydackiej, które zebranej widowni relacjonował st. kpt. mgr inż. Tomasz Malanowicz. Scenariusz obejmował przedstawienie zajęć realizowanych w trakcie przeszkolenia w zakresie: Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, bezpieczeństwa i higieny pracy, abonentów sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym posiada bogatą niespełna pięćdziesięcioletnią historię, na której kartach zapisują się nowe pokolenia oficerów. Podczas tegorocznego Zgrupowania obecne są osoby podtrzymujące rodzinną strażacką tradycję. Pewien ojciec z sentymentem powrócił na teren poligonu widząc już drugiego syna, który postanowił kroczyć śladami strażackiego powołania. Odczuwał dumę, jednocześnie wspominając działania prowadzone wspólnie z synami w ramach przynależności do OSP.

Podczas uroczystości obecne były Władze Uczelni: Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Dowódca Pododdziałów Szkolnych mł. bryg. mgr inż. Tomasz Klimczak, kadra Uczelni oraz zaproszeni Goście: Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim st. bryg. mgr inż. Andrzej Wieteska, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego mgr inż. Mirosław Markowski oraz rodziny i znajomi strażaków w służbie kandydackiej.

 

 

DSC_0926
DSC_0944
DSC_0956
DSC_0970
DSC_0973
DSC_0991
DSC_0996
DSC_1005
DSC_1020
DSC_1029
DSC_1033
DSC_1052
DSC_1070
DSC_1083
DSC_1113
DSC_1135
DSC_1149
DSC_1155
DSC_1159
DSC_1168
previous arrow
next arrow