Funkcjonariusz SGSP Honorowym Dawcą Krwi

Funkcjonariusz SGSP Honorowym Dawcą Krwi

 

29 sierpnia 2020 r. Pan mł. asp. Tomasz Tymbel, na co dzień pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Odznaka ta może być nadana osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników. Pan mł. asp. Tomasz Tymbel dotychczas oddał łącznie 42 litry krwi i składników!

Propagując szlachetną ideę Honorowego Krwiodawstwa, w naszej Uczelni działalność prowadzi Klub Honorowych Dawców Krwi, skupiający podchorążych, studentów, funkcjonariuszy i pracowników SGSP.  Klub zorganizował już 40 akcji krwiodawstwa, podczas których zebrano ponad 560 litrów krwi!

Szczegóły o przedsięwzięciach Klubu Honorowych Dawców Krwi przy SGSP dostępne są tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=j18qxueHXaI oraz https://h.szach.in/

Pamiętaj, Twoja krew może uratować zdrowie i życie!

Zdjęcia: http://rckik.lublin.pl/