Zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

 

Obecna sytuacja epidemiczna, a także prognozy dotyczące zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 sprawiają, że tak jak dotychczas, działalność dydaktyczna w nowym roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) będzie realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Uprzejmie informujemy, że na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej będzie obowiązywać organizacja kształcenia w formie hybrydowej, czyli stacjonarno-zdalnej. Część zajęć dydaktycznych zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym w siedzibie SGSP, natomiast część będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W formie zdalnej będą realizowane wszystkie zajęcia dydaktyczne na:

pozostałych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia;

studiach stacjonarnych drugiego stopnia;

studiach niestacjonarnych.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązań w zakresie kształcenia w warunkach epidemii zostaną przekazane w późniejszym terminie.