Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021

 

Vivat Academia, vivant professores!

Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,  

semper sint in flore, semper sint in flore!

 

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,

niech żyje każdy członek [naszej społeczności],

niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,

niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

                              

Fragm. najstarszej pieśni żaków Gaudeamus Igitur (łac. Radujmy się więc)

 

W czwartek 1 października 2020 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), w wyjątkowych okolicznościach, uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2020/2021 ­– kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania przedsięwzięć, które ułatwią przyszłym absolwentom rozpoczęcie pracy i służby oraz kształtowanie kariery zawodowej. Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta w Bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w naszej Alma Mater było ceremonialne Ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w służbie kandydackiej. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Rektor-Komendant SGSP Pan bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. Pan Rektor-Komendant zaznaczył, że w tym roku obchodzimy 25 rocznicę utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego Uczelnia jest częścią oraz 50-lecie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego – miejsca dobrze znanego wszystkim oficerom studiów dziennych. Wskazał również na tradycję kształcenia z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa.

„Stojąca przed nami grupa stu młodych ludzi została wybrana spośród 700 kandydatów. Wasz wybór to służba dla naszej Ojczyzny, dla jej dobra, dla jej bezpieczeństwa oraz niesienie pomocy wszystkim potrzebującym (…). Strażacka służba przynosi wiele satysfakcji, szacunek społeczny i spełnienie, ale wymaga dyscypliny, wielu wyrzeczeń i poświęceń, które za chwilę wygłosicie w rocie ślubowania” – podkreślił.

Strażacy w służbie kandydackiej mają za sobą trudny i długotrwały proces rekrutacyjny, nastawiony na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy w przyszłości zasilą szeregi oficerów PSP. 1 września 2020 r. rozpoczęło się Zgrupowanie Kandydackie K-2020, podczas którego osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) SGSP w roku akademickim 2020/2021, realizowali przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w warunkach poligonowych na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym, nabywając podstawowe strażackie umiejętności (https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=17445).

Pan Rektor-Komendant, zwracając się do studentów cywilnych życzył, aby nauka w naszej Uczelni była gwarancją podjęcia satysfakcjonującej pracy i wsparciem dla systemu ochrony w Polsce. Zapewnił, że cała społeczność akademicka dołoży wszelkich starań, aby przekazać wiedzę i umiejętności, niezbędne do zdobycia najwyższych kwalifikacji.

Wszyscy nowo przyjęci po immatrykulacji oficjalnie dołączyli do grona studentów SGSP, a strażacy w służbie kandydackiej dodatkowo otrzymali tytuł podchorążego SGSP. 

Wykład inauguracyjny pt. „Czy istnieje zdrowy stres?” wygłosił Pan prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik (https://www.gov.pl/web/mswia/inauguracja-roku-akademickiego-202021-w-sgsp), Komendant Główny PSP Pan nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Adam Konieczny, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Jarosław Nowosielski oraz przedstawiciele duchowieństwa. Ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej obecni byli: Władze Uczelni, przedstawiciele Senatu SGSP i Samorządu Studenckiego SGSP oraz funkcjonariusze, pracownicy i studenci naszej Uczelni.

W tym roku, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, inaugurację roku akademickiego świętowaliśmy w mniejszym niż dotychczas gronie. Aby w jak największym stopniu umożliwić wspólne świętowanie, uroczystość odbyła się również online. Transmisja dostępna jest tutaj.

W rozpoczynającym się roku akademickim studentom życzymy wytrwałości w zdobywaniu kompleksowej wiedzy i pogłębiania własnych zainteresowań, a kadrze efektywnej aktywizacji naukowej i intensyfikacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych!