Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI STR. PCHOR. MACIEJA ALEKSIUKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci str. pchor. Macieja Aleksiuka.

Maciej Aleksiuk zaginął w nocy z 25 na 26 września br. we Wrocławiu. Od tygodnia w poszukiwania Macieja zaangażowanych było wiele osób i instytucji. Dziś poinformowano nas o jego śmierci.

Maciej był osobą pogodną, ambitną, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Maciej był wartościowym podchorążym, dbał o dobre imię służby i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jego śmierć jest ogromną stratą dla nas wszystkich.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Całej społeczności akademickiej, a w szczególności kompanii K-2019, dziękujemy za zaangażowanie w poszukiwania Maćka.

 

Cześć́ Jego pamięci!