Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się inspiracją do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywają wartości szczególnie ważne w życiu Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. „W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej” – podaje Biuro Programu „Niepodległa”, koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.niepodlegla.gov.pl).

Podczas zeszłorocznych obchodów Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), jak co roku, aktywnie uczestniczyła w różnorodnych formach uczczenia Narodowego Święta Niepodległości (relacja dostępna jest na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=12151).

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, święto odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzone jest w wyjątkowy sposób. Pomimo ograniczeń w udziale w tradycyjnych obchodach, składamy hołd poświęceniom kolejnych pokoleń Polaków na rzecz niepodległości naszej Ojczyzny. 11 listopada 2020 r. uczcziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ceremonialne podniesienie flagi państwowej przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP.

Przywołując waleczność Polaków i miłość do Ojczyzny w drodze do suwerenności, należy podkreślić udział strażaków w odzyskiwaniu niepodległości i kształtowaniu wiary podczas codziennej służby. Sylwetki takich nestorów polskiego pożarnictwa jak kpt. Józefa Hłasko, kpt. Józefa Tuliszkowskiego czy druha Bolesława Chomicza zostały przedstawione w publikacji „Straże pożarne województwa mazowieckiego w walce o niepodległość Polski”, dostępnej do pobrania pod adresem: http://www.straz.pl/aktualnosci/id-11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci-2019

Niech żyje Niepodległa Rzeczpospolita!