Sukces wniosku projektowego SGSP w konkursie PRELUDIUM

Sukces wniosku projektowego SGSP w konkursie PRELUDIUM

 

Niezwykle miło jest nam poinformować, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) odniosła historyczny sukces – projekt pt. „Wpływ pożarów składowisk odpadów na jakość powietrza atmosferycznego – metodyka oraz oszacowanie emisji”, którego kierownikiem jest Pan mgr Jan Bihałowicz, a opiekunem merytorycznym Pani dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, uzyskał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).  

NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Projekt Pana mgr. Jana Bihałowicza i Pani dr hab. inż. Wioletty Roguli-Kozłowskiej, prof. uczelni jest jednym z 12 projektów (na 77 złożonych wniosków projektowych) finansowanych w ramach wspomnianego konkursu, w panelu ST10. SGSP będzie realizowała przedmiotowy projekt w panelu ST10 obok takich uczelni jak m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/480632-pl.pdf.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do kontynuowania ścieżki wytyczonej przez laureatów!