Sukces wniosku projektowego SGSP w konkursie MINIATURA 4

Sukces wniosku projektowego SGSP w konkursie MINIATURA 4

 

Niezwykle miło jest nam poinformować, że kolejny wniosek projektowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Projekt pt. „Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce”, którego kierownikiem jest Pan mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, zakwalifikowano do finansowania przez NCN. Wniosek został złożony w ramach konkursu MINIATURA 4, do którego mogły być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

SGSP będzie realizowała przedmiotowy projekt obok takich uczelni jak m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do składania kolejnych wniosków projektowych!