Informacja o śmierci śp. bryg. mgr. inż. Sławomira Bronisza

Informacja o śmierci śp. bryg. mgr. inż. Sławomira Bronisza

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 15 grudnia 2020 r., po 33 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej, zmarł bryg. mgr inż. Sławomir Bronisz.

Śp. bryg. mgr inż. Sławomir Bronisz był nauczycielem akademickim, starszym wykładowcą w Zakładzie Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wieloletnim funkcjonariuszem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). W 1999 r. ukończył zaoczne studia inżynierskie w SGSP, natomiast tytuł mgr. inż. pożarnictwa uzyskał w 2003 r. Służbę w SGSP rozpoczął w 1993 r. Zatrudniony był w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Katedry Techniki Pożarniczej (wcześniej Katedra Nauk Ogólnotechnicznych), a od 2020 r. pracował w Zakładzie Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego Katedry Techniki Pożarniczej. Był specjalistą w zakresie budowy, obsługi i utrzymania maszyn. Posiadał duże umiejętności techniczne i doświadczenie dydaktyczne. Swoją wiedzą chętnie dzielił się ze studentami oraz innymi pracownikami.

Pasjonował się techniką i nowościami, aktywnie uczestniczył w projektach oraz pracach badawczych i rozwojowych. Wykonywał głównie badania właściwości mechanicznych materiałów oraz właściwości mechanicznych i parametrów technicznych urządzeń pożarniczych w warunkach eksploatacji. Był autorem projektów specjalistycznych stanowisk badawczych, umożliwiających badanie wpływu podwyższonej i wysokiej temperatury na parametry wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych i sprzętu ochrony osobistej strażaka oraz współautorem wielu artykułów naukowych w dziedzinie nauk technicznych.

Za prowadzoną działalność został wyróżniony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2015) oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2011).

Śp. bryg. mgr inż. Sławomir Bronisz był ojcem, mężem, nauczycielem akademickim i strażakiem. Ponad połowę swego życia był funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych Mu zadań. Dbał o dobre imię służby i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jego śmierć jest ogromną stratą dla dziedziny nauk technicznych.

 

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 22 grudnia (wtorek) 2020 r. o godzinie 9:00  w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu (ul. Trakt Lubelski 157), po czym nastąpi złożenie Prochów na cmentarzu w Marysinie Wawerskim.

Uroczystość zostanie odprawiona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.

 

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!