Zaproszenie na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ryzyko w ochronie ludności”

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ryzyko w ochronie ludności”

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnego szkolenia e-learningowego pn. „Ryzyko w ochronie ludności”, zrealizowanego dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej/Szefa Obrony Cywilnej Kraju ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP).

Szkolenie w sposób przekrojowy przybliża zagadnienia związane z oceną ryzyka i identyfikacją zagrożeń w obszarze ochrony ludności i obejmuje 5 modułów tematycznych przygotowanych przez kadrę SGSP:

  • Moduł 1 – Identyfikacja i hierarchizacja zagrożeń,
  • Moduł 2 – Monitorowanie zagrożeń,
  • Moduł 3 – Wprowadzenie do analizy ryzyka,
  • Moduł 4 – Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • Moduł 5 – Procesy oceny ryzyka na potrzeby ochrony ludności.

 

Aby uzyskać dostęp do szkolenia, należy zarejestrować się na platformie e-learningowej SGSP dostępnej pod adresem: http://elearning-kg.sgsp.edu.pl.

 

Dziękujemy za duże zainteresowanie szkoleniem. Aktualnie na kurs zarejestrowało się około 1400 osób.

W związku z powyższym modyfikacji ulega terminarz kursu.

  • Możliwość rejestracji na kurs: do 31 stycznia 2021 r.
  • Ostateczny termin ukończenia kursu zostaje przedłużony do 7 lutego 2021 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do poszerzania swojej wiedzy i życzymy powodzenia!