Zaproszenie na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ryzyko w ochronie ludności”

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Ryzyko w ochronie ludności”

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnego szkolenia e-learningowego pn. „Ryzyko w ochronie ludności”, zrealizowanego dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej/Szefa Obrony Cywilnej Kraju ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP).

Szkolenie w sposób przekrojowy przybliża zagadnienia związane z oceną ryzyka i identyfikacją zagrożeń w obszarze ochrony ludności i obejmuje 5 modułów tematycznych przygotowanych przez kadrę SGSP:

  • Moduł 1 – Identyfikacja i hierarchizacja zagrożeń,
  • Moduł 2 – Monitorowanie zagrożeń,
  • Moduł 3 – Wprowadzenie do analizy ryzyka,
  • Moduł 4 – Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • Moduł 5 – Procesy oceny ryzyka na potrzeby ochrony ludności.

 

Szkolenie będzie dla Państwa dostępne do 31 stycznia 2021 r. (w przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wydłużenie tego terminu).

Aby uzyskać dostęp do szkolenia, należy zarejestrować się na platformie e-learningowej SGSP dostępnej pod adresem: http://elearning-kg.sgsp.edu.pl.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do poszerzania swojej wiedzy!