Studenckie wnioski projektowe SGSP w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Studenckie wnioski projektowe SGSP w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

 

Pierwszy raz w historii Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) studenckie koła naukowe działające w naszej Uczelni, przy wsparciu Działu Projektów i Samorządu Studenckiego SGSP, przygotowały i złożyły wnioski projektowe w programie ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do strefy gospodarczej;
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników;
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Z SGSP wnioski projektowe w przedmiotowym programie złożyły trzy uczelniane organizacje studenckie:

  • Koło Naukowe Działań Gaśniczych,
  • Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego,
  • Sekcja Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Program ma na celu pomoc studenckim kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności tych kół oraz usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Trzymamy kciuki za pozytywną ocenę wniosków naszych uczelnianych organizacji studenckich!