39. rocznica powstania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zdjęcia: archiwum SGSP