Student SGSP wyróżniony stypendium Ministra SWiA

Student SGSP wyróżniony stypendium Ministra SWiA

 

Z dumą informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński przyznał studentowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) inż. Mateuszowi Zimnemu stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. Wyróżnienie to jest dowodem znaczących osiągnięć naukowych i stanowi wyraz codziennego trudu zdobywania wiedzy i umiejętności, a także ponadprzeciętnego wypełniania studenckich obowiązków. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji list gratulacyjny wręczył Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Pan bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz.

Inż. Mateusz Zimny jest studentem stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. „Otrzymane w tym i w poprzednim roku akademickim stypendium jest sygnałem docenienia wysiłku, który został włożony m.in. w przygotowanie publikacji. Dodatkowo stanowi ono motywację do nieustannej pracy i rozwoju. Oprócz aspektu finansowego, taka nagroda może mieć realny wpływ na przebieg dalszej kariery” ­– zaznacza nasz stypendysta.

Inż. Mateusz Zimny ponadto uczestniczył w mobilności studenckiej w ramach programu Erasmus+ (https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=1582) oraz reprezentował studentów SGSP na konferencji pt. “First Erasmus + International Students’ Conference Opportunities and Challenges of Student Mobility”, która odbyła się w Sofii w 2019 r. Na podstawie zdobytych doświadczeń napisał artykuł pt. „Praktyczne aspekty organizacji praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+”.

Wyróżnionemu studentowi serdecznie gratulujemy i życzymy, aby przyznane stypendium umocniło zaangażowanie w naukę, jak również pomogło dalej rozwijać zainteresowania i zdobywać cenne doświadczenia.

Wszystkich naszych studentów zachęcamy do podejmowania dodatkowych aktywności, które, oprócz systematycznej nauki, mogą pomóc w realizacji zamierzonych celów i spełnianiu marzeń. W naszej Uczelni istnieje możliwość np. podejmowania różnorodnych inicjatyw w uczelnianych organizacjach studenckich, udziału w projektach, warsztatach czy międzynarodowej wymianie a kadra chętnie wspomoże w tych działaniach.