Spotkanie Rektora-Komendanta z Samorządem Studenckim SGSP

Spotkanie Rektora-Komendanta z Samorządem Studenckim SGSP

 

26 stycznia 2021 r. Pan Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, podczas pierwszego dnia służby na stanowisku Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), spotkał się z przedstawicielami Samorządu Studenckiego naszej Uczelni.

W trakcie spotkania poruszono najważniejsze kwestie dotyczące studentów SGSP. Samorząd Studencki Uczelni dba o rozwój i prawa studentów – w Senacie SGSP czy komisjach. Reprezentuje również środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. 

Wierzymy, że w niedługim czasie zakończą się ograniczenia związane z pandemią i cała społeczność akademicka SGSP ponownie będzie mogła spotykać się na terenie Uczelni. Choć obecna forma kształcenia jest odmienna, to dzięki współpracy nieustannie realizujemy różnorodne przedsięwzięcia. Życzymy wytrwałości i pomyślności podczas trwającej zimowej sesji egzaminacyjnej!