Pakiet analityczno-raportujący PS IMAGO PRO w ramach programu ARIADNA

Pakiet analityczno-raportujący PS IMAGO PRO w ramach programu ARIADNA

 

Nasza Uczelnia podpisała umowę z Predictive Solutions Sp. z o.o., dzięki której pracownicy, funkcjonariusze i studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mogą korzystać z licencji na rozwiązanie PS IMAGO PRO (licencja akademicka), którego silnikiem analitycznym jest IBM SPSS Statistics. To standard w analizie danych z dodatkowo rozbudowanymi o szereg nowych procedur funkcjonalnościami. Zakup oprogramowania PS IMAGO PRO został zrealizowany w ramach programu współpracy Predictive Solutions z Jednostkami Akademickimi – ARIADNA.

W ramach akademickiej licencji terminowej PS IMAGO PRO w Szkole Głównej Służby Pożarniczej dostępne są następujące komponenty rozwiązania:

 1. IBM SPSS Statistics Base.
 2. PS IMAGO Pack.
 3. PS IMAGO Pack PRO – gotowe procedury rozbudowujące funkcjonalności narzędzia analitycznego w następujących obszarach:
 • prezentacja wizualna na mapach Polski (zawiera mapy Polski w podziale na województwa i powiaty dedykowane dla tego oprogramowania);
 • procedury niestandardowej wizualizacji;
 • procedury do zarządzania danymi i wynikami, w tym do przekształceń i wyliczeń nowych zmiennych;
 • procedury dotyczące analizy danych;
 • formatowanie wyników w raportach;
 • kurs obsługi oprogramowania (samouczek) w tym: ponad 70 prezentacji multimedialnych w 8 obszarach: wczytywanie danych, operacje na danych, operacje na zmiennych, analiza i wykresy, edycja wyników, raportowanie, dystrybucja raportów, interfejs aplikacji.
 1. PS IMAGO Designer – aplikacja do projektowania raportów analitycznych.
 2. PS IMAGO Process – narzędzie umożliwiające automatyzację wykonywania zadań analitycznych.
 3. PS IMAGO Portal – środowisko publikacji i dystrybucji raportów analitycznych online.
 4. PS IMAGO Desktop – zapewnia dostęp do wszystkich głównych funkcjonalności i innych posiadanych na licencji rozwiązań Predictive Solutions z poziomu jednego okna.

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z LICENCJI

Zakupiona licencja pozwala na instalowanie i użytkowanie programu na komputerach będących we władaniu jednostek Uczelni.

WARUNKI KORZYSTANIA Z LICENCJI

Pracownicy naukowi, funkcjonariusze i studenci mogą wykorzystywać PS IMAGO PRO wyłącznie do celów dydaktycznych oraz niekomercyjnych badań naukowych/projektów naukowych.

DOSTĘP DO WERSJI INSTALACYJNEJ

Wersja produktu: PS IMAGO PRO licencja akademicka, v. 7.0 (zawierająca IBM SPSS Statistics 27)

System operacyjny: Windows

 

W sprawie warunków licencji i dostępu do wersji instalacyjnej PS IMAGO PRO
prosimy o kontakt z Opiekunem licencji:

dr inż. Magdalena Gikiewicz

Adiunkt

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Powszechnego, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

Tel. 22 56 17 542

E-mail: mgikiewicz@sgsp.edu.pl

 

PROGRAM ARIADNA – www.ariadna.edu.pl

ARIADNA to program współpracy jednostek akademickich z Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), służący propagowaniu wykorzystania technik gromadzenia, analizy danych i modelowania w dydaktyce i projektach badawczych.

Zgodnie z Regulaminem programu ARIADNA, który podpisała Uczelnia, w publikacjach naukowych z wynikami analiz, które zostały wykonane z wykorzystaniem rozwiązań Predictive Solutions, należy zamieszczać informację:

Dane opracowano z wykorzystaniem rozwiązania PS IMAGO PRO, którego silnikiem analitycznym jest IBM SPSS Statistics.

 

Inicjatywy programu ARIADNA:

Warsztaty analityczne

System akredytacji i certyfikacji zajęć