Spotkanie Rektora-Komendanta z Przewodniczącymi Związków Zawodowych

Spotkanie Rektora-Komendanta z Przewodniczącymi Związków Zawodowych

 

12 lutego 2021 r. Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni spotkał się z Przewodniczącymi Związków Zawodowych, które działają na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Stronę związkową reprezentowali:

  • mgr inż. Piotr Terlecki – Przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
  • bryg. w st. spocz. mgr inż. Janusz Mazur – Przewodniczący Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

W trakcie rozmowy poruszono najważniejsze kwestie dotyczące formy i zakresu współpracy oraz omówiono bieżące działania.

Związki zawodowe określane są jako dobrowolne i samorządne organizacje ludzi pracy, powołane do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.