SGSP otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

SGSP otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

1280px-Erasmus+_Logo.svg
LOGO_SGSP_kolor

Z radością informujemy, że decyzją Komisji Europejskiej (KE) Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) przyznano Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027. Karta umożliwia dalszy udział SGSP w programie Erasmus+ w kolejnej siedmioletniej perspektywie budżetowej KE.

Oznacza to kontynuowanie korzystania przez społeczność akademicką naszej uczelni z pełnej oferty mobilności jaką daje udział w programie Erasmus+, w szczególności z wyjazdów studentów na studia i praktyki oraz wyjazdów pracowników dydaktycznych i administracyjnych w celu prowadzenia zajęć w zaprzyjaźnionych uczelniach partnerskich i udziału w szkoleniach.

Ocena ekspertów KE obejmowała szereg aspektów wniosku aplikacyjnego, a przede wszystkim: zaangażowanie uczelni w realizację programu Erasmus+, zapisy polityki uczelni dotyczące realizacji programu Erasmus+ (tzw. Erasmus Policy Statement), rodzaj realizowanych aktywności przez uczelnię, upowszechnianie ich rezultatów. Istotnym elementem analizy wniosku była kwestia internacjonalizacji uczelni oraz rola umiędzynarodowienia zawarta w strategii uczelni. Wniosek Zespołu ds. Erasmusa został oceniony przez KE na maksymalną liczbę punktów.

SGSP należy do europejskiej rodziny Erasmusa od grudnia 2010 r., kiedy to po raz pierwszy została przyznana naszej uczelni Karta Uczelni Szkolnictwa Wyższego Erasmus (tzw. European University Charter).

Pierwszym programem wymiany akademickiej z europejskimi instytucjami, w którym uczestniczyliśmy był Lifelong Learning Programme (LLP Erasmus), który następnie przeszedł transformację do programu realizowanego pod obecną nazwą, tj. Erasmus+.

Udział w programie Erasmus+ to znakomita okazja do rozpowszechniania wyników badań naukowych szerokiemu gronu specjalistów z europejskich uczelni i instytucji naukowych.