Podziękowania i życzenia Rektora-Komendanta z okazji Dnia Nauki Polskiej