Wizyta Przedstawicieli Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej

Wizyta Przedstawicieli Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej

 

W dbałości o pielęgnowanie historii wyższego szkolnictwa pożarniczego i polskiego pożarnictwa, 18 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta st. bryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni z Przedstawicielami Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Generałów PSP RP): Dziekanem gen. brygadierem w st. sp. dr. h.c. Wiesławem B. Leśniakiewiczem oraz Kanclerzem nadbryg. w st. sp. Romanem Kaźmierczakiem.

Podczas wizyty omówiono proces zmian zachodzących w formacji pożarniczej w kraju na przestrzeni lat oraz podzielono się wnioskami na temat działań podejmowanych na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i innych form ochrony ludności.

Pan Dziekan i Pan Kanclerz Klubu Generałów PSP RP podkreślili, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako sukcesor historii oficerskiego szkolnictwa pożarniczego, ma powód do dumy, że z murów uczelni wyszli dowódcy polskiego pożarnictwa, wnoszący na przestrzeni lat istotny wkład w rozwój służby ratowniczej w kraju.

 

***

Celem działania Klubu Generałów PSP RP jest m.in.:

  • działanie na rzecz kultywowania tradycji historycznych polskiego pożarnictwa;
  • działanie w zakresie popularyzowania dobrych praktyk oraz wiedzy i doświadczeń na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i innych form ochrony ludności;
  • wspieranie działań środowisk pożarniczych na rzecz zapewnienia wysokiego prestiżu służby pożarniczej;
  • prowadzenie działań na rzecz integrowania środowiska pożarniczego.