Pozytywna ocena studenckich wniosków projektowych SGSP w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Pozytywna ocena studenckich wniosków projektowych SGSP w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

 

Trzy studenckie wnioski projektowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), złożone w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną Zespołu doradczego Ministra. Program ma na celu pomoc studenckim kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności tych kół oraz usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Z SGSP wnioski złożyły trzy uczelniane organizacje studenckie:

  • Koło Naukowe Działań Gaśniczych,
  • Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego,
  • Sekcja Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Wnioski projektowe w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” zostały przygotowane i złożone przy wsparciu Działu Projektów oraz Samorządu Studenckiego SGSP.

Trzymamy kciuki za dalsze pomyślne etapy kwalifikacji wniosków do udziału w programie!

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=18809 .