Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Akademią WSB

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Akademią WSB

 

Współpraca w obszarach działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej, które zawarto 23 lutego 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Akademią WSB.

Strony wyrażają wolę i chęć współpracy w zakresie m.in.:

  • wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych;
  • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych;
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
  • wymiany studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym;
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.

Sygnatariuszem niniejszego porozumienia ze strony SGSP był Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Akademię WSB reprezentowała Rektor Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

 

***

Celem działalności Akademii WSB jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.