I seminarium naukowe Zakładu Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP

I seminarium naukowe Zakładu Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP

 

19 lutego 2021 r., w Dzień Nauki Polskiej, odbyło się seminarium naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa powszechnego”. Wydarzenie w formie online zostało zorganizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przy współudziale Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii Wyższej Szkoły Biznesu oraz Sudeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Celem seminarium była wymiana poglądów dotyczących współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego oraz próba odpowiedzi na problemy badawcze przedstawione przez prelegentów.

Podczas seminarium prelekcje wygłosili:

  • dr hab. inż. Bernard Wiśniewski nt. „Determinanty współczesnego bezpieczeństwa powszechnego”;
  • dr Robert Gwardyński nt. „Bezpieczeństwo powszechne w ujęciu systemowym”;
  • dr inż. Jan Ziobro nt. „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element bezpieczeństwa powszechnego”;
  • dr inż. Tomasz Zwęgliński nt. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na rzecz bezpieczeństwa powszechnego”;
  • mgr inż. Joanna Kozioł nt. „Dialog na rzecz bezpieczeństwa powszechnego”;
  • dr inż. Magdalena Gikiewicz nt. „Kierunki doskonalenia bezpieczeństwa powszechnego”.

Komitetem naukowym przewodniczyła dr inż. Magdalena Gikiewicz, zaś zastępcami byli prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski oraz dr Robert Gwardyński.

Do członków komitetu naukowego należeli również: dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB; dr hab. Robert Socha, prof. AWSB; dr hab. Paweł Lubiewski, prof. WSPol; dr inż. Tomasz Zwęgliński; dr inż. Jan Ziobro; dr inż. Bogusław Kogut; dr inż. Radosław Radkowski; dr Piotr Sowizdraniuk; dr Monika Tryboń.

 

W związku z tym, iż w wydarzeniu uczestniczyło ok. 160 osób, komitet naukowy podjął decyzję, iż następne seminaria będą się odbywać raz na kwartał.

Serdecznie zapraszamy!

shield-1086703_960_720