Informacja o śmierci śp. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Jacka Margasińskiego

Informacja o śmierci śp. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Jacka Margasińskiego

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci śp. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Jacka Margasińskiego.

W 1989 r. śp. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Margasiński ukończył studia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W latach 1989-2015 był funkcjonariuszem SGSP w służbie stałej. W okresie zatrudnienia w naszej Uczelni zajmował stanowisko zastępcy dowódcy i dowódcy kompanii szkolnej, oficera dyżurnego, starszego specjalisty w pionie operacyjnym.

Ponad połowę swego życia był funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych Mu zadań. Dbał o dobre imię służby i SGSP.

Za wzorową służbę i prowadzoną działalność został wyróżniony m.in. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (1992), Odznaką Honorową PCK IV stopnia (1995), Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2002), Brązowym Krzyżem Zasługi (2004), Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2004), Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2009).

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 12 marca (piątek) o godzinie 9:30 w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Grzybowej 1 w Warszawie-Rembertowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz miejscowy.

 

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!