Ogólnopolska zbiórka krwi pod hasłem Drogocenna Krew

Ogólnopolska zbiórka krwi pod hasłem Drogocenna Krew

 

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską zbiórkę krwi pod hasłem Drogocenna Krew. Akcję zainicjowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi.

Ogólnopolską zbiórkę krwi pod hasłem Drogocenna Krew po raz pierwszy zorganizowano w 2019 r. Z uwagi na dalszą wolę współpracy GDDKiA i Narodowego Centrum Krwi, przedsięwzięcie przedłużono do końca 2023 r.

W związku z powyższym zapraszamy do aktywnego udziału w akcji oddawania krwi lub jej składników! Można to zrobić we wszystkich Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w oddziałach terenowych oraz w mobilnych punktach poboru krwi.

Dołączamy do podziękowań organizatorów za zaangażowanie osób, które zdecydowały się na bezinteresowną pomoc innym ludziom.

  • Kto może oddać krew?
  • Jak przygotować się do oddania krwi?
  • Jakie są przywileje krwiodawców?

Odpowiedzi na powyższe pytania i szczegóły dotyczące zbiórki Drogocenna Krew dostępne są na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/4177/Drogocenna-krew

Razem możemy uczestniczyć w szlachetnej akcji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie!