Rocznicowa Msza Święta Katyńska z udziałem SGSP

Rocznicowa Msza Święta Katyńska z udziałem SGSP

 

W 2021 r. obchodzimy 81. rocznicę wydania przez Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) «KC WKP(b)» ZSRR wyroku śmierci na polskich jeńców wojennych z obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, zamordowanych wiosną 1940 r. w Katyniu, Smoleńsku, Charkowie oraz w Twerze i w innych miejscach byłego ZSRR.

Dla upamiętnienia tego zdarzenia, 5 marca 2021 r. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiono rocznicową Mszę Świętą Katyńską. W sakramencie Eucharystii uczestniczył m.in. Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj. Po Mszy św. Pan Prorektor, w imieniu społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, złożył kwiaty w Kaplicy Matki Bożej Katyńskiej, która została poświęcona w 1990 r.

 

***

Terminem „zbrodnia katyńska” określa się wymordowanie wiosną 1940 r. przez NKWD prawie 22 tys. osób: polskich jeńców wojennych w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze) oraz więźniów (wojskowych i cywilów) w różnych miejscach sowieckich republik ukraińskiej i białoruskiej na podstawie decyzji najwyższych sowieckich władz, czyli Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r.

Przez prawie pół wieku od tamtych tragicznych wydarzeń wiedza o losie Polaków wziętych do niewoli lub aresztowanych, a następnie zamordowanych zgodnie z uchwałą Biura Politycznego WKP(b) ograniczała się do informacji o egzekucjach w Katyniu.

 

Źródło informacji o terminie „zbrodnia katyńska”: ipn.gov.pl