Ćwiczenia z użyciem śmigłowca i Bambi Bucket na terenie BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Ćwiczenia z użyciem śmigłowca i Bambi Bucket na terenie BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Aby przygotować się do szybkiego i skutecznego gaszenia pożarów związanych np. z wypalaniem traw wiosną, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP)  m.st. Warszawy, specjalizującej się w ratownictwie wysokościowym i policyjni piloci w dniach 16-17 marca 2021 r. ćwiczyli wspólnie na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (BSPiIR SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim, z wykorzystaniem podwieszanego pod śmigłowiec zbiornika z wodą, tzw. Bambi Bucket. Groźny pożar torfowisk na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, do którego doszło wiosną ubiegłego roku i doświadczenia służb wskazują, że podczas prowadzonych działań nieustannie należy brać pod uwagę zagrożenie pożarowe związane np. z wypalaniem traw.

Wspomniane specjalne zbiorniki na wodę tzw. Bambi Bucket, znajdujące się na wyposażeniu KM PSP m.st. Warszawy od grudnia 2020 r. (o pojemności 1500 oraz 3000 litrów), podpięte np. do policyjnych śmigłowców S-70i Black Hawk i W-3 Sokół, umożliwiają gaszenie rozległych pożarów oraz prowadzenie akcji na dużych, trudnodostępnych terenach. Zbiornik zajmuje niewiele miejsca i może być łatwo transportowany na pokładzie śmigłowca oraz zostać przygotowany do działania w ciągu kilku minut. Dzięki takiemu rozwiązaniu piloci śmigłowca mogą zrealizować wiele zrzutów znacznej ilości wody w dość krótkim czasie.

Podczas dwudniowych ćwiczeń na terenie BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowano przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne. – Podczas ćwiczeń sprawdzano zarówno poszczególne elementy systemu do autonomicznego zrzutu wody, system podwieszania zbiornika, jak i szybkość reagowania obu służb w przypadku zgłoszenia pożaru  – relacjonuje koordynator ćwiczeń, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m.st. Warszawy mł. bryg. inż. Grzegorz Kozioł. – W takiej sytuacji odpowiedni sprzęt, przygotowanie i zgranie obu służb  stają się kluczowe, by błyskawicznie reagować na zagrożenie pożarowe i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru, którego skutki mogą być tragiczne. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze obu formacji zdobywają podczas tego rodzaju ćwiczeń doświadczenie niezbędne do szybkiego i skutecznego gaszenia pożarów – podkreśla insp. pil. Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

Mimo wielu apeli strażaków i policjantów oraz możliwości otrzymania surowych kar, wciąż znajdują się osoby, które lekceważą przepisy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczą środowisko naturalne. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/kgpsp/wspolne-cwiczenia-policji-i-panstwowej-strazy-pozarnej-z-uzyciem-smiglowca-i-bambi-bucket

 

Opracowano na podstawie materiałów KGP

Film i zdjęcia: KGP