Podsumowanie szkolenia e-learningowego pn. „Ryzyko w ochronie ludności”

Podsumowanie szkolenia e-learningowego pn. „Ryzyko w ochronie ludności”

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (PSP)/Szef Obrony Cywilnej Kraju we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) zorganizował szkolenie e-learningowe pn. „Ryzyko w ochronie ludności”, które trwało od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystano autorską platformę e-learningową rozwijaną w SGSP. Rozwiązanie to zawierało elementy nowatorskiego podejścia, jednocześnie było dostosowane do panujących obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Szkolenie miało charakter otwarty, a adresatami byli pracownicy administracji publicznej, funkcjonariusze i pracownicy cywilni zatrudnieni w jednostkach PSP, studenci kierunków związanych z bezpieczeństwem oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony ludności. Szkolenie ukierunkowano na zdobycie wiedzy teoretycznej będącej podstawą do przyszłego wykorzystania w praktyce, a jego celem było zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z oceną ryzyka i identyfikacją zagrożeń w obszarze ochrony ludności.

Szkolenie obejmowało pięć modułów tematycznych, których treści zostały opracowane przez kadrę naukowo-badawczą SGSP, tj.:

  1. Identyfikacja i hierarchizacja zagrożeń (opracowanie: mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel);
  2. Monitorowanie zagrożeń (opracowanie: bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński);
  3. Wprowadzenie do analizy ryzyka (opracowanie: dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni);
  4. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego (opracowanie: kpt. dr inż. Adrian Bralewski);
  5. Procesy oceny ryzyka na potrzeby ochrony ludności (opracowanie: mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni).

Przedmiotowe przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i w okresie 2 miesięcy zgromadziło 1652 zainteresowanych. Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie dostosowanie treści, potrzeb i poziomu uczestników do zgłoszonych propozycji. Potencjał tkwiący z szkoleniach e-learningowych z całą pewnością może pozytywnie wpłynąć i zostać wykorzystany w obszarze szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej czy Ochotniczych Straży Pożarnych. Można stwierdzić, że nowe narzędzia technologiczne oraz zmiana podejścia do edukacji na odległość mają sens i mogą przynosić zakładane efekty. Warto jest korzystać z narzędzi, które nieustannie są rozwijane i udostępniają coraz to nowsze możliwości techniczne.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym na różnych etapach realizacji niniejszego szkolenia.