Centralny etap V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Centralny etap V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Uniwersytet Warszawski we współpracy ze szkołami wyższymi w całej Polsce zorganizowały V edycję Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji. Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, w tym oddziałów ponadgimnazjalnych.

19 marca 2021 r. w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie, w obecności przedstawicieli Komitetu Głównego oraz przedstawicieli Mazowieckiego Komitetu Okręgowego – reprezentowanego przez przedstawicieli Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP, odbył się III (centralny) etap Olimpiady. Uczestnicy przystąpili do testu z wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. Do grona zakwalifikowanych należeli uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik w II etapie Olimpiady – 10 osób.

Laureaci Olimpiady będący uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie, natomiast pozostali uczniowie m.in. do nagród rzeczowych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wydarzenie zorganizowano pod Patronatem Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie: http://www.owobio.edu.pl/.