Wyniki I edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP”

Wyniki I edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP”

 

 Zgodnie z zarządzeniem nr 88/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP” Komitet Konkursowy w składzie:

 1. dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni – Przewodniczący Komitetu Konkursowego,
 2. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Konkursowego,
 3. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka,
 4. bryg. dr inż. Robert Piec,
 5. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni,
 6. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni,
 7. dr inż. Karolina Bralewska,
 8. dr inż. Adrian Bralewski,
 9. mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel

dokonał nominacji i oceny artykułów naukowych w pierwszej edycji konkursu.

 

W toku przeprowadzonej oceny wyłoniono zwycięskie artykuły naukowe w pierwszej edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP”:

 1. w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie”: T. Zwęgliński, R. Radkowski, Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii COVID-19. Funkcjonowanie i zadania w pierwszych miesiącach aktywności wirusa SARS-CoV-2 (ZN SGSP 2020, nr 76).
 2. w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”: A. Krauze, A. Krasuski, Analiza skuteczności działania systemu wentylacji oddymiającej i tryskaczowej przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli pirolizy i gaszenia (ZN SGSP 2020, nr 74).
 3. w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy doktoranta”: A. Krauze, A. Krasuski, Analiza skuteczności działania systemu wentylacji oddymiającej i tryskaczowej przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli pirolizy i gaszenia (ZN SGSP 2020, nr 74).
 4. w kategorii „Najczęściej cytowany artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie”: M. Fałdowski, Współczesny wymiar bezpieczeństwa (ZN SGSP 2018, nr 66/2).
 5. w kategorii „Najczęściej cytowany artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”: A. Dmochowska, K. Skuneczny, A. Polańczyk, W. Jarosz, M. Ciuka-Witrylak, Zagrożenia wynikające z emisji pyłu zawieszonego z liniowych źródeł komunikacyjnych (ZN SGSP 2018, nr 68).

W pierwszej edycji konkursu nie wyłoniono zwycięzcy w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy studenta” z uwagi na tylko jeden artykuł naukowy spełniający właściwe kryteria konkursowe i związany z tym brak możliwości dokonania oceny porównawczej, która stanowiłaby podstawę jakości oceny w ogóle.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego publikowania wyników badań naukowych na łamach „Zeszytów Naukowych SGSP”.