Zawarcie porozumień o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Zawarcie porozumień o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

 

W celu promowania zrozumienia i życzliwości, wzmacniania więzów kulturowych, poszerzania doświadczenia i horyzontów studentów i wykładowców, a przede wszystkim inicjowania i promowania badań naukowych, 22 marca 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej (WSGE) im. Alcide De Gasperi zawarły Porozumienie o współpracy.

Strony wyraziły wolę współdziałania w zakresie naukowo-dydaktycznym w postaci m.in.:

  • organizacji wizyt studyjnych i lekcji pokazowych,
  • współpracy kół naukowych,
  • realizacji wspólnych projektów naukowych i badawczych.

Ponadto chęć zrealizowania działań związanych z obustronnym wspieraniem się została przedmiotem Porozumienia o współpracy partnerskiej, zawartego również 22 marca 2021 r. pomiędzy Wydawnictwem SGSP a Wydawnictwem WSGE.

Partnerzy, na mocy niniejszego Porozumienia, zobowiązali się do współpracy, w szczególności przy realizacji wzajemnej promocji wydawnictw w Internecie oraz organizacji:

  • konferencji naukowych,
  • spotkań autorskich,
  • wykładów otwartych,
  • wystaw,
  • konkursów.

Sygnatariuszem Porozumień ze strony SGSP był Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast WSGE reprezentowała Rektor dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE.