Informacja o śmierci śp. dr. hab. inż. Andrzeja Włodarskiego, prof. uczelni

Informacja o śmierci śp. dr. hab. inż. Andrzeja Włodarskiego, prof. uczelni

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci śp. dr. hab. inż. Andrzeja Włodarskiego, prof. uczelni.

Śp. dr hab. inż. Andrzej Włodarski, prof. uczelni był wieloletnim nauczycielem akademickim. Ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) związany od listopada 2003 r., kiedy to przeszedł na emeryturę wojskową. Z dniem 1 kwietnia 2004 r. został mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2004-2010 pełnił obowiązki Dziekana Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP. Od 2020 r. był kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katedrze Nauk Społecznych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP.

Posiadał bardzo bogate doświadczenie jako naukowiec i dydaktyk w dziedzinach nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie i innych pokrewnych. Wielokrotnie zasiadał w różnych gremiach SGSP oraz przewodniczył pracom związanym z rozbudową oferty edukacyjnej Uczelni.

Niejednokrotnie wykazywał się zaangażowaniem na rzecz pracy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz wychowania oficerów Państwowej Straży Pożarnej i studentów cywilnych. Wypromował kilkudziesięciu inżynierów, magistrów oraz absolwentów studiów podyplomowych. Nieustannie dbał o rozwój własnego dorobku naukowego, uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, pisząc opracowania naukowe i kierując projektami.  

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych Mu zadań. Dbał o dobre imię SGSP.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 19 kwietnia 2021 roku o godz.12.00 w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi przy ul. Chłopickiego 2, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Marysinie Wawerskim.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!