Porozumienie w sprawie współpracy operacyjno-szkoleniowej JRG SGSP z Komendą Miejską PSP m.st. Warszawy

Porozumienie w sprawie współpracy operacyjno-szkoleniowej JRG SGSP z Komendą Miejską PSP m.st. Warszawy

W celu kontynuacji współdziałania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (JRG SGSP) z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP) m.st. Warszawy, 7 kwietnia 2021 r. zawarto porozumienie w sprawie współpracy operacyjno-szkoleniowej.

Służbę w JRG SGSP pełnią strażacy w służbie stałej, strażacy w służbie przygotowawczej oraz strażacy w służbie kandydackiej. Dysponowanie sił i środków JRG SGSP do zdarzeń ratowniczych odbywa się w oparciu o obowiązujące procedury w PSP. Zawarte porozumienie m.in. określa, że JRG SGSP realizuje zadania ratownicze, wyznaczone przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy, takie jak:

  • udział w działaniach ratowniczych,
  • zabezpieczanie obszarów chronionych JRG KM PSP m.st. Warszawy,
  • zabezpieczanie operacyjne wydarzeń na terenie m.st. Warszawy,
  • dokonywanie rozpoznań operacyjnych we własnym obszarze chronionym.

Strony ponadto wyraziły wolę współpracy i wzajemnej pomocy w realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleniowych w zakresie (odpowiednio SGSP i KM PSP m.st. Warszawy):

  • udziału specjalistów,
  • udostępnienia pojazdów i sprzętu ratowniczego,
  • udostępnienia budynków, obiektów budowlanych i terenu.

Sygnatariuszem niniejszego Porozumienia ze strony SGSP był Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast KM PSP m.st. Warszawy reprezentował Komendant Miejski st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski.