Międzynarodowa konferencja naukowa ”Evaluation Mechanisms in Safety and Security Related Exercises”

Międzynarodowa konferencja naukowa ”Evaluation Mechanisms in Safety and Security Related Exercises”

 

8 kwietnia 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie wraz z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz we współpracy z ośrodkami akademickimi z: Tallina (Estonia), Münster (Niemcy), Amsterdamu (Niderlandy), Bukaresztu (Rumunia), Budapesztu (Węgry) i Lwowa (Ukraina) zorganizowały międzynarodową konferencję naukową nt. ”Evaluation Mechanisms in Safety and Security Related Exercises”, która odbyła się w formie online pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.  

Konferencję otworzył Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny. Następnie głos zabrali: Rektor-Komendant SGSP st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB.

W trakcie konferencji wystąpili prelegenci z: Niderlandów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Szwecji, USA i Polski, którzy dzielili się swoją wiedzą w dwóch sesjach plenarnych.

Podczas spotkania praktycy oraz nauczyciele akademiccy dyskutowali o problemach wykorzystania instrumentów metodologicznych do oceny ćwiczeń, związanych z bezpieczeństwem powszechnym i publicznym.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły:

  • teoretycznego modelu oceny ćwiczeń,
  • dobrych praktyk naukowych stosowanych do oceny ćwiczeń straży pożarnych,
  • statystycznych metod oceny ćwiczeń,
  • oceny szkoleń i kursów Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – UCPM,
  • ćwiczeń pełnoskalowych UCPM,
  • oceny ćwiczeń w placówkach służby zdrowia,
  • ćwiczeń w Niderlandach i Szwecji,
  • ćwiczeń reagowania kryzysowego realizowanych przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego USA – FEMA,
  • ćwiczeń zespołów poszukiwawczo-ratowniczych na rzecz certyfikacji INSARAG,
  • ćwiczeń międzyregionalnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ponadto w ramach konferencji podjęto tematykę dotyczącą metodycznych zasad organizacji ćwiczeń, podstawowych zasad ich realizacji, procesu przygotowania ćwiczeń oraz potrzeb powoływania grup badawczych w ćwiczeniach.

Głosy w dyskusji potwierdziły, że ćwiczenia są podstawową formą szkolenia instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę ludności – umożliwiają one bowiem praktyczne przygotowanie do prowadzenia działań w warunkach bliskich realnym sytuacjom kryzysowym.

Konferencję w imieniu organizatorów podsumował i zamknął Rektor-Komendant SGSP st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, wskazując na kluczowe kierunki rozwoju problematyki organizacji ćwiczeń oraz dziękując wszystkim za przygotowanie konferencji.

Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczył bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński, a jego zastępcami byli prof. dr hab. Bernard Wiśniewski oraz William Peterson.

Konferencja zgromadziła w sumie 257 uczestników z kraju i zagranicy.

Szczegółowe informacje o  konferencji dostępne są na stronie: https://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=ISC,5793.