Informacja o śmierci śp. dr. hab. Marka Koneckiego, prof. uczelni

Informacja o śmierci śp. dr. hab. Marka Koneckiego, prof. uczelni

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 kwietnia 2021 r. zmarł śp. dr hab. Marek Konecki, prof. uczelni.

Śp. dr hab. Marek Konecki, prof. uczelni był wybitnym polskim fizykochemikiem i specjalistą z zakresu podstaw rozwoju pożarów, wieloletnim nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), profesorem w Zakładzie Teorii Procesów Spalania i Wybuchu.

Wśród różnorodnych pasji wyróżniał się także jako taternik, rysownik satyryczny, autor wierszy i aforyzmów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowała tematyka górska i tatrzańska. Swoje prace wystawiał w kraju i za granicą.

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych Mu zadań. Dbał o dobre imię SGSP. W swojej działalności wykazywał się poczuciem służby edukacji, metafizyce przyrody w obszarze górskich eskapad, a także wyjątkowym żartobliwym podejściem w rysunkowych i literackich pracach satyrycznych.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 28 kwietnia (środa) 2021 r. o godz. 13:00. Kondukt zostanie odprowadzony od Bramy Głównej Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie (Wólka Węglowa), po czym nastąpi odprowadzenie i złożenie urny z Prochami do grobu na cmentarzu miejscowym.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!