Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe obchodzone od 2004 r. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o polskich symbolach narodowych, rodzimych tradycjach patriotycznych oraz historii naszej Ojczyzny. Nasza uczelnia po raz kolejny włączyła się w obchody podkreślające, jak znaczące jest w naszej formacji umacnianie szacunku i przywiązania do narodowych barw.

2 maja 2021 r., dla uczczenia tego wyjątkowego dnia, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, tak jak w innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, odbyła się uroczysta zmiana służby.

Dzisiejsze święto w szczególny sposób przenosi nas w przestrzeń historyczną i publiczną, zwracając uwagę na to, co tworzy polskie dziedzictwo i polską tradycję. Flaga biało-czerwona, biały orzeł w koronie, hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego – to wywiedzione z dziejów i kultury symbole naszego współczesnego Państwa – Ojczyzny, w której żyjemy, której duchowa przeszłość określiła każdego z nas w części jego indywidualnej oraz zbiorowej tożsamości. Wyzwaniem współczesnych czasów jest troska o wartości narodowe, udział w życiu wspólnot, umacnianie wartości, na których zbudowane jest państwo polskie i przekazywanie ich następnym pokoleniom.

Sztandar biało-czerwony to symbol naszego państwa. Flaga RP przez cały rok widnieje na szczycie budynku uczelni od ul. Juliusza Słowackiego. Znak ten ma uświadamiać, że pomiędzy sferą wartości a strażackim rzemiosłem istnieje bezpośredni związek.