Uroczystość z okazji Promocji Oficerskiej w PSP oraz wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSP

Uroczystość z okazji Promocji Oficerskiej w PSP oraz wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSP

 

4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka i wspominamy Świętego Floriana, patrona strażaków. To święto jest szczególnie ważne dla społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i całego środowiska pożarniczego. Tego dnia w naszej Uczelni świętowaliśmy dwie wyjątkowe okoliczności, jakimi są Promocja Oficerska w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wydarzenie odbyło się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a udział zaproszonych Gości, Rodziców i Bliskich promowanych absolwentów był możliwy wyłącznie online.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin, która została odprawiona w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste złożenie wieńca przy tablicy upamiętniającej strażaków poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych https://www.gov.pl/web/kgpsp/msza-swieta-w-intencji-strazakow-i-ich-rodzin .

Dzień Strażaka uczczono także poprzez złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Złożenie kwiatów zostało poprzedzone uroczystą zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza https://www.gov.pl/web/kgpsp/dzien-strazaka-2021-r-uczczono-skladajac-kwiaty-na-plycie-grobu-nieznanego-zolnierza .

Uroczystości w SGSP odbyły się w aurze wyjątkowego jubileuszu 50-lecia wyższego szkolnictwa pożarniczego. Cezurę wyjściową tego jubileuszu wyznacza utworzenie w 1971 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP), której SGSP jest godną kontynuatorką dorobku, tradycji, osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych.W tym jubileuszowym roku wspominamy także kolejne ważne wydarzenia zapisane na kartach historii naszej Uczelni. 40 lat temu, w nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. studenci-podchorążowie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej rozpoczęli strajk. Był to protest w obronie niezależności polskich uczelni, a przede wszystkim w obronie honoru polskiego munduru. Ówcześni studenci-podchorążowie nie zgadzali się na podporządkowanie zapisom ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.

„W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji nadaję Panu stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej” – te słowa kierował do promowanych Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Promocja na pierwszy stopień oficerski jest dla absolwentów stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej zwieńczeniem trudu kilkuletniego kształcenia w naszej Uczelni. Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywali służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP oraz w innych jednostkach ratowniczo-gaśniczych, a także brali udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach ratowniczych, dowódczych i instruktorskich, również w warunkach poligonowych. „Obiecujemy, że mundur oficera Państwowej Straży Pożarnej będziemy nosić z dumą i godnością” – podkreślił tegoroczny prymus SGSP  mł. kpt. inż. Aleksander Kamieński.

„Dzisiaj w wyjątkowym wymiarze stajecie się częścią historii wyższego szkolnictwa pożarniczego. Życie każdego z Was to oddzielnie pisana historia. To historia 91 osobowości, które jednak łączy to samo żarliwe oddanie pożarnictwu. Składając rotę ślubowania zdecydowaliście się na służbę dla naszej Ojczyzny, dla Jej dobra, dla Jej bezpieczeństwa. Jesteśmy z Was dumni (…)” – zaznaczył Rektor-Komendant SGSP st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

W Międzynarodowym Dniu Strażaka Rektor-Komendant podziękował także całej społeczności akademickiej SGSP za dotychczasowe zaangażowanie w każdą działalność operacyjną, badawczą i dydaktyczną.

Dowódcą uroczystości był mł. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, natomiast dowódcą pododdziałów absolwentów był st. kpt. mgr inż. Mateusz Gula. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Zastępcy Komendanta Głównego PSP ­ nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, nadbryg. Krzysztof Hejduk , Kapelan Mazowieckich Strażaków ks. st. kpt. Jerzy Sieńkowski, Ewangelicki Kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie ks. Dariusz Chwastek, Prawosławny Krajowy Kapelan Strażaków ks. Archimandryta Sergiusz Matwiejczuk oraz Duszpasterz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ks. Michał Garbecki MIC. W wydarzeniu uczestniczyli także członkowie społeczności akademickiej SGSP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które oglądały uroczystość w Internecie. Transmisja jest dostępna na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=liGtFhDxVPE .

Szanowni Promowani, życzymy Wam, aby nowy etap strażackiej drogi był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i służbą na rzecz społeczeństwa. W podejmowanych decyzjach bądźcie odważni i rozważni oraz wykorzystujcie najcenniejsze doświadczenia zdobyte w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. „Ku chwale Ojczyzny”!