Spotkanie dotyczące współpracy z Siłami Zbrojnymi RP

Spotkanie dotyczące współpracy z Siłami Zbrojnymi RP

 

13 maja 2021 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się  spotkanie, w którym uczestniczył Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz przedstawiciele: Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Szef Oddziału Ratownictwa Lotniczego i Morskiego, jednocześnie sprawujący funkcje zastępcy kierownika Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC oraz Szef Wydziału Ratownictwa w obszarze operacyjno-lotniczym DO RSZ. 

W trakcie spotkania zostały poruszone zagadnienia dotyczące kontynuacji procesu zacieśnienia współpracy PSP z innymi służbami oraz podmiotami będącymi w posiadaniu statków powietrznych, mającej na celu wykorzystanie ich potencjału podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Mając na uwadze pożary występujące na terenach wielkopowierzchniowych oraz te, które w minionych latach powstały w miejscach trudnodostępnych, przede wszystkim z uwagi na możliwość dojazdu dla pojazdów kołowych, na których bazuje KSRG, koniecznym stało się stworzenie nowego mechanizmu z odpowiednim zapleczem logistycznym i sprzętowym.

W tym kontekście szczególnego wymiaru nabiera współpraca z Siłami Zbrojnymi RP, w tym Lotniczymi Zespołami Poszukiwawczo Ratowniczymi (LZPR) wydzielonymi z jednostek wojskowych: 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom, w zeszłym roku PSP rozpoczęła procedurę zakupową, w wyniku której od grudnia ubiegłego roku dysponuje zestawem zbiorników na wodę (typu Bambi Bucket) o pojemności 1500 i 3000 litrów wraz z osprzętem, które po podpięciu do statków powietrznych pozwalają na bezpośrednie użycie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Należy również dodać, że jeszcze w maju tego roku zostanie finalizowany zakup kolejnych 4 szt. zbiorników.

Podczas spotkania omówiono również kwestie dotyczące wzajemnej współpracy, która będzie się opierać na wypracowaniu i wdrożeniu:

  1. Wspólnej procedury (DO RSZ, WOP, PSP) mającej na celu wykorzystanie statków powietrznych SZ RP, w tym LZPR podczas działań ratowniczych i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania Bambi Bucket oraz szybkości reagowania obu służb w przypadku zgłoszenia pożaru.
  2. Jednolitych zasad organizacji łączności ze statkami powietrznymi, w dwóch płaszczyznach, tj. w:
  • Krajowej Sieci Współdziałania ze Statkami Powietrznymi  (KSWL) dla relacji: pilot SP, SK PSP, KDR;
  • sieci do współpracy pomiędzy operatorem pracującym na pokładzie statku powietrznego a ratownikiem znajdującym się pod tym pokładem.
  1. Procesu szkoleniowego pozwalającego na wzajemne zgrywanie się sił i środków obydwu formacji.


Jest to kolejny krok zmierzający do stworzenia wspólnych procedur dotyczących wzajemnej współpracy, w tym wykorzystania statków powietrznych SZ RP, a także opracowania jednolitych zasad współdziałania, tak jak to ma obecnie miejsce w przypadku porozumienia z Komendą Główną Policji, na podstawie którego prowadzone są aktualnie wspólne szkolenia załóg ZLP i SGRW-7 Warszawa, w aspekcie przygotowania do prowadzenia działań gaśniczych, jak też czynności ratowniczych przy użyciu technik linowych.

 

Tekst na podstawie opracowania Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności / www.gov.pl/web/kgpsp