Obchody Dnia Strażaka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Obchody Dnia Strażaka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

W ramach obchodów Dnia Strażaka w całej Polsce organizowane są uroczystości, podczas których wyróżnieni zostają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i pracownicy cywilni tej formacji. 14 maja 2021 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr. inż. Adamowi Koniecznemu przez dowódcę uroczystości kpt. mgr. inż. Kamila Czernka. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, apel zorganizowano z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

To kolejne wydarzenie, które odbyło się w aurze świętowania Międzynarodowego Dnia Strażaka i wspomnienia Świętego Floriana, patrona strażaków. 4 maja 2021 r. w SGSP celebrowaliśmy dwie wyjątkowe okoliczności, jakimi są Promocja Oficerska w PSP i wręczenie dyplomów ukończenia studiów (https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=20740).

Po wprowadzeniu Sztandaru SGSP i odśpiewaniu hymnu państwowego, zgromadzonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników przywitał Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni. „Zebraliśmy się dziś, aby w szczególny sposób podkreślić Państwa pełną poświęcenia i profesjonalną służbę oraz pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz aktywizacji naukowej i rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Uroczysty apel jest oznaką docenienia Państwa dotychczasowego zaangażowania w każdą działalność operacyjną, badawczą, dydaktyczną i organizacyjną, za które bardzo Państwu dziękuję zarówno w swoim imieniu, jak i władz Uczelni. (…) Życzenia przekażcie również swoim najbliższym, gdyż ich wsparcie ma fundamentalne znaczenie w realizowaniu naszych zadań i pełnieniu służby” – zaznaczył.

Rektor-Komendant SGSP zaapelował, aby tegoroczne obchody 50-lecia wyższego szkolnictwa pożarniczego i 40-lecia strajku studentów-podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej połączyły społeczność akademicką naszej Uczelni i stały się podstawą rozwoju i siły. Ponadto wskazał na istotę okazywania wsparcia przyszłym absolwentom. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny przekazał wyrazy podziękowania całej społeczności SGSP za wieloletni dorobek kształcenia i wychowywania kadr specjalistów.

Po odczytaniu postanowień o nadaniu odznaczeń, decyzji, uchwał, wyróżnień i rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych zarówno dla strażaków w służbie stałej, jak i w służbie kandydackiej, nastąpił akt dekoracji oraz wręczono akty mianowania i wyróżnienia.  

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy pomyślnej i bezpiecznej służby oraz pracy! Mamy nadzieję na jak najszybszy powrót do znanej nam codzienności, aby cała społeczność akademicka mogła wspólnie uczestniczyć w następnych uroczystościach.