II seminarium naukowe Zakładu Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP

II seminarium naukowe Zakładu Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP

 

19 maja 2021 r. odbyło się seminarium naukowe nt. „Bezpieczeństwo powszechne a organizacja stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym”. Wydarzenie w formie online zostało zorganizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przy współudziale Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii Wyższej Szkoły Biznesu (AWSB) oraz Sudeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Celem seminarium była wymiana poglądów dotyczących organizacji stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz próba odpowiedzi na następujące problemy badawcze:

  • Jaki jest zakres prawno-organizacyjnego przygotowania stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym?
  • W jaki sposób zagrożenia asymetryczne wpływają na organizację i funkcjonowanie stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym?
  • W czym wyraża się ochrona przeciwpożarowa stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym?
  • Co obejmuje współpraca służb porządku publicznego w organizacji stanowiska kierowania bezpieczeństwem narodowym?

Podczas seminarium prelekcje wygłosili:

  • Karen Komorowska nt. „System – ustalenia terminologiczne”;
  • prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski nt. „Organizacja stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym”;
  • dr hab. Paweł Lubiewski nt. „Zagrożenia asymetryczne stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym”;
  • dr inż. Bogusław Kogut nt. „Ochrona przeciwpożarowa stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym”;
  • dr hab. Robert Socha nt. „Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego stanowisk kierowania”.

Komitetem naukowym przewodniczyła dr inż. Magdalena Gikiewicz, zaś zastępcami byli prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski oraz dr Robert Gwardyński.

Do członków komitetu naukowego należeli również: dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB; dr hab. Robert Socha, prof. AWSB; dr hab. Paweł Lubiewski, prof. WSPol; dr inż. Tomasz Zwęgliński; dr inż. Jan Ziobro; dr inż. Bogusław Kogut; dr inż. Radosław Radkowski; dr Piotr Sowizdraniuk; dr Monika Tryboń.

W seminarium uczestniczyły osoby ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Seminarium jest przejawem realizacji porozumienia zawartego między SGSP a AWSB.

Komitet Naukowy podjął decyzję o kolejnym seminarium, które planowane jest na wrzesień 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

shield-1086703_960_720