Nadanie Pani st. bryg. dr hab. Marzenie Półce tytułu profesora zwyczajnego

Nadanie Pani st. bryg. dr hab. Marzenie Półce tytułu profesora zwyczajnego

 

Z dumą informujemy, że Kierownik Katedry Procesów Spalania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pani st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. uczelni otrzymała tytuł profesora zwyczajnego jako efekt prac naukowo-dydaktycznych złożonych pod auspicjami Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Założona w 1849 r. Wyższa Szkoła Górnicza a obecnie Techniczny Uniwersytet w Ostrawie (VSB-TUO) to Uczelnia publiczna z wieloletnią tradycją wysokiej jakości kształcenia kadry inżynierskiej i prowadzenia badań naukowych. Tytuł profesora w tym kraju jak i w Polsce nadawany jest przez prezydenta Republiki Czeskiej. Dekret o nadaniu tytułu (wyjątkowo w tym roku w związku z epidemią) wręczył Rektor Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie Pan prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 21 kwietnia 2021 r. w Ostrawie. Tytuł profesora dla Pani st. bryg. dr hab. Marzeny Półka został nadany z mocą obowiązywania od 15 grudnia 2020 r. Czeski tytuł naukowy profesora jest równoważny z polskim tytułem naukowym profesora lub profesora sztuki na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, sporządzonej w Pradze dnia 16 stycznia 2006 r.

Praca zawodowa i naukowo-dydaktyczna Pani profesor, obejmująca zarówno badania podstawowe, jak i badania o charakterze aplikacyjnym, dotyczy przede wszystkim badań palności substancji palnych. Kierunek inicjowanych i wykonywanych prac zaowocował powstaniem wielu zespołów badawczych i realizacją projektów rozwojowych z weryfikacją eksperymentalną, uwzględniającą efekt skali. Pani st. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka prowadzi prace w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, wpisując się komplementarnie w inżynierię środowiska, jak również w obszar ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej.

Ważną formą działalności naszej Uczelni są stale rozwijające się kontakty z zagranicą. W celu wzajemnej współpracy międzynarodowej, w 2008 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej zawarła umowę z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Zważywszy m.in. na dotychczasowe współdziałanie tym bardziej jest nam niezmiernie miło, że Pani st. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka uzyskała tak zaszczytny tytuł. Pani st. bryg. prof. dr hab. Marzenie Półka przekazujemy wyrazy podziękowania za dotychczasowy wkład pracy na rzecz rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i składamy serdeczne gratulacje!