Wizyta przedstawicieli absolwentów pierwszego rocznika WOSP

Wizyta przedstawicieli absolwentów pierwszego rocznika WOSP

 

W dbałości o pielęgnowanie historii i tradycji naszej Uczelni, 2 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni z Przedstawicielami absolwentów pierwszego rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP).

W roku bieżącym przypada 50. rocznica powstania WOSP, a co się z tym wiąże 50 – lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego w Polsce. Zebrani wyrazili wolę współpracy przy organizacji wydarzeń w zakresie uczczenia tych rocznic.

Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza (1971-1981)

Prace mające na celu przekształcenie pomaturalnej Szkoły Oficerów Pożarnictwa w wyższą uczelnię prowadzone były pod kierownictwem Komendanta SOP płk poż. Krzysztofa Smolarkiewicza. W dniu 30 czerwca 1971 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą (WOSP), która podporządkowana została ustawie o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 1958 roku (Dz.U. nr 4, poz. 31 z 1969 r.).

Działalność dydaktyczną rozpoczęła od roku akademickiego 1971/72. Nauczanie i wychowanie oficerów inżynierów pożarnictwa w ramach WOSP prowadzone było w systemie dziennym i zaocznym. Studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej miały charakter interdyscyplinarny. Kształcenie odbywało się na trzech podstawowych kierunkach – specjalizacjach: profilaktycznej, dowódczo-taktycznej i technicznej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest kontynuatorką działania WOSP.