Podchorążowie SGSP brali udział w ćwiczeniach FALA 2021

Podchorążowie SGSP brali udział w ćwiczeniach FALA 2021

 

Na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (BSPiIR SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się ćwiczenia kompanii odwodowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Kompanię odwodową tworzyli tego dnia podchorążowie kompanii szkolnej III.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzanie gotowości operacyjnej odwodu, sprawdzenie procedur związanych z alarmowaniem, jak również praktyczne działanie studentów podczas powodzi. 

Po przyjeździe na miejsce ćwiczenia podchorążowie zostali podzieleni na cztery grupy zadaniowe, które otrzymały następujące zadania:

  1. Zadanie I – zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, 
  2. Zadanie II – wypompowywanie wody z zalanych terenów, 
  3. Zadanie III – uszczelnianie i podwyższanie korony wałów,
  4. Zadanie IV – poszukiwanie i ewakuacja osób z terenów odciętych.

Do zabezpieczenia logistycznego działań wykorzystano zasoby logistyczne SGSP w postaci samochodów i kontenerów kwatermistrzowskich, kontenerów sanitarnych oraz hal namiotowych.  Zorganizowano obozowisko dla 60 osób. Przygotowano nocleg, punkt wydawania i spożywania posiłków oraz zaplecze sanitarne. 

Podczas realizacji zadania II wykorzystano zasoby ratownicze SGSP w postaci samochodów do przewozu kontenerów, kontener powodziowy wyposażony w pompy do wody zanieczyszczonej, pompy pływające oraz elektryczne pomy zanurzeniowe. Dostępny sprzęt pozwolił na pobranie wody powodziowej w trudnych warunkach i tłoczenie jej przez wał na dystansie 300 m o wydajności 12 000 dm3/min. Do realizacji tego zadania wykorzystano naturalne umiejscowienie BSPiIR SGSP, która leży w widłach Wisły i Narwi. Ćwiczono również zabezpieczenie przeciekającego wału o wysokości 5 m na szerokości 10m oraz podwyższenie korony wałów o 0,6 m na dystansie 50 m. 

Równolegle do działań powodziowych, realizowano epizod ratowniczy związany z poszukiwaniem osób zaginionych w lesie. Celem zadnia było odnalezienie 10 osób zlokalizowanych na powierzchni 5,5 ha oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i opieka nad poszkodowanymi.