Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

BAZA SZKOLENIA POLIGONOWEGO I INNOWACJI RATOWNICTWA SGSP ­W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Jednym z założeń realizacji procesu efektywnego kształcenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie jest tworzenie profesjonalnej bazy szkoleniowej, z uwzględnieniem usprawnienia procesu szkoleń i modyfikacji warunków ich realizacji.

Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim (BSPiIR SGSP) jest niezbędnym elementem procesu kształcenia przyszłej kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Ten ponad 25-hektarowy teren jest sukcesywnie przystosowywany do prowadzenia ćwiczeń ratowniczych w zakresie podstawowym i specjalistycznym. Istniejąca i tworzona infrastruktura trenażerów i stanowisk do ćwiczeń pozwala podnieść efektywność procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego. BSPiIR SGSP z powodzeniem jest wykorzystywana w procesie badań naukowych realizowanych w SGSP na rzecz bezpieczeństwa działań ratowniczych i ochrony ludności. Podczas ćwiczeń doświadczalnych realizowanych przez m.in. różne podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i formacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadza się testowanie nowych rozwiązań technicznych stosowanych w sprzęcie i wyposażeniu sił i środków ratowniczych, w odniesieniu do tworzenia nowoczesnej taktyki tych pododdziałów.

Celami szczegółowymi powstania BSPiIR SGSP są:

  1. Podniesienie efektywności szkolenia podstawowego i doskonalenia zawodowego strażaków w służbie kandydackiej, przygotowawczej i stałej SGSP.
  2. Realizacja kształcenia zawodowego wynikającego z programu studiów realizowanych w SGSP.
  3. Prowadzenie badań naukowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ratownictwa.
  4. Prowadzenie wspólnych ćwiczeń podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb resortu spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej.
  5. Testowanie sprzętu i wyposażenia oraz środków gaśniczych wykorzystywanych do prowadzenia działań ratowniczych.
  6. Testowanie rozwiązań organizacyjnych pododdziałów i oddziałów PSP zwiększających skuteczność prowadzenia działań ratowniczych.
  7. Realizacja ćwiczeń doświadczalnych w celu unifikacji taktyki pododdziałów ratowniczych.

Utworzenie profesjonalnej bazy poligonowej pozwalającej na szkolenie i doskonalenie zawodowe ratowników i dowódców wszystkich szczebli kierowania, odpowiada zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę do podjęcia skutecznych działań podczas likwidacji współczesnych zagrożeń i ograniczenia skutków ich wystąpienia.