40. rocznica strajku podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP)

40. rocznica strajku podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP)

 

Zaproszenie do przesyłania wspomnień i innych materiałów

W listopadzie bieżącego roku przypada kolejna, już 40. rocznica strajku podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP). Wydarzenia bez precedensu w historii współczesnego pożarnictwa.

Skomplikowane realia okresu po strajku, czasu stanu wojennego, spowodowały, że wielu studentów rozwiązanej WOSP nie dość, że nie wróciło do pożarnictwa, ale uniemożliwiono im ukończenie jakiejkolwiek uczelni. Dla grupy byłych studentów WOSP ułożenie sobie życia „po nowemu” okazało się trudnym, nawet niewykonalnym zadaniem.

Rocznicowe, cykliczne spotkania w murach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP), pokazały, że w środowisku tak zintegrowanym w 1981 roku istnieją po latach podziały związane z indywidualnymi kolejami losu po strajku. Tegoroczna rocznica może i powinna stanowić przełom. Celem organizatorów jest niwelacja istniejących podziałów.

Już teraz zapraszamy na obchody rocznicowe wszystkie osoby, którym historia strajku w WOSP nie jest obca. W szczególności zapraszamy uczestników strajku, ówczesnych pracowników WOSP a także tych, którzy nie byli bezpośrednio związani z uczelnią, ale bardzo wspierali strajkujących.

Nie zmienimy biegu historii, nie cofniemy pewnych negatywnych decyzji sprzed lat. Możemy jednak wspominać to wydarzenie takim, jakim zapamiętali je uczestnicy strajku.

SGSP planuje wydanie kolejnej pozycji książkowej, w której zamieszczone będą wspomnienia z tamtego okresu, bez ingerencji w ich merytoryczną treść. Jedynym ograniczeniem jest objętość tekstu, jaką może zająć przesłany tekst, czyli 4 strony formatu A-4 oraz podpisanie umowy o wydanie utworu w publikacji okolicznościowej.

W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest umówienie się na rozmowę wspomnieniową. Szczegóły pod numerami telefonów: 22 56 17 764 lub 22 56 17 760.

Zapraszamy zatem wszystkie osoby, które brały udział w strajku do podzielenia się pisemnymi wspomnieniami z tamtego okresu. Czekamy również na wspomnienia osób, których losy skrzyżowały się z b. podchorążymi WOSP. Będziemy wdzięczni za każdy materiał przesłany przez ówczesnych pracowników Uczelni, a w szczególności tych, którzy pracowali w komisjach rekrutacyjnej, weryfikacyjnej itp.

Prosimy o przesyłanie spisanych wspomnień wraz z umową oraz innych materiałów archiwalnych i zdjęć:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail rektorat@sgsp.edu.pl
  • lub w formie tradycyjnej na adres: SGSP, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa z dopiskiem „Rektorat – strajk w WOSP”

Czekamy do 15 lipca 2021 r.

Komitet Organizacyjny obchodów
40. lecia strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej.