WIZYTA DELEGACJI MOŁDAWSKIEJ W SGSP

WIZYTA DELEGACJI MOŁDAWSKIEJ W SGSP

Ważną formą działalności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) są kontakty z zagranicą. Dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze Uczelni oraz zastosowane rozwiązania organizacyjne są również dobrą sposobnością, by zdobytą wiedzą i doświadczeniami podzielić się z zagranicznymi partnerami. W dniu 7 czerwca 2021 r. w SGSP przebywała delegacja z Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (IGSU), w składzie: generał Mihail Harabagiu, płk Dorin Matveev, płk Ghenadie Cuciuc oraz płk Sergiu Junea.

W spotkaniu ze strony SGSP obecni byli: Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Uczelni oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz.

Naszym gościom omówiono Uczelnię, jako potencjalnego partnera do współpracy, zaprezentowano wybrane laboratoria oraz szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.