Informacja o śmierci śp. dr. Dariusza Dmochowskiego

Informacja o śmierci śp. dr. Dariusza Dmochowskiego

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 maja 2021 roku zmarł śp. dr Dariusz Dmochowski.

Śp. dr Dariusz Dmochowski był nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2001-2017 pracował jako adiunkt w Zakładzie Monitorowania Bezpieczeństwa, Katedry Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa (później Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa) Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Od 01.02.2002 roku pełnił funkcję Kierownika Zakładu Monitorowania Bezpieczeństwem.

Śp. dr Dariusz Dmochowski brał udział w licznych komisjach Uczelni, był promotorem wielu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Pożarowego. Był autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu chemii środowiska.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 11 czerwca (piątek) o godz. 11:00 w Sali A na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wółka Węglowa), po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!