Umowa o współpracy z EWSPA

 Umowa o współpracy z EWSPA

Współpraca w obszarach działalności organizacyjnej, edukacyjnej i dydaktycznej to podstawowe założenia umowy, którą zawarto 8 czerwca 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji (EWSPA) w Warszawie.

Strony wyraziły wolę i chęć współpracy w zakresie udziału studentów obu Uczelni w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczo-rozwojowym oraz przyjmowania przez SGSP studentów i absolwentów EWSPA na praktyki i staże zawodowe.

Sygnatariuszem niniejszej umowy ze strony SGSP był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast EWSPA reprezentował Rektor dr hab. Waldemar Gontarski, prof. uczelni.