Ćwiczenia Mazowieckiej Brygady Odwodowej „Katastrofa 2021”

Ćwiczenia Mazowieckiej Brygady Odwodowej „Katastrofa 2021”

24 czerwca 2021 roku odbyły się ćwiczenia manewrowe Mazowieckiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „Katastrofa 2021”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie bazy poligonowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na terenie powiatu nowodworskiego.

Podczas ćwiczeń zaplanowano sprawdzenie i doskonalenie elementów akcji ratowniczej takich jak alarmowani i dysponowanie pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej, doskonalenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego, technicznego oraz poszukiwawczo-ratowniczego. W ćwiczeniach brało udział 150 strażaków oraz 50 samochodów specjalistycznych i łodzi ratowniczych.

Ćwiczenia składały się z sześciu epizodów:

Epizod I – Ewakuacja osoby poszkodowanej unoszącej się na wodzie, poszukiwania podwodne metodą wahadłową oraz sonarem osób poszkodowanych i zatopionego pojazdu, ograniczenie rozlewiska substancji ropopochodnej za pomocą zapory przeciwolejowej, wyciągnięcie zatopionego w wodzie samochodu osobowego.

Epizod II – Działania chemiczne i ekologiczne. Ewakuacja osoby poszkodowanej (kierowca samochodu ciężarowego), zabezpieczenie wycieku substancji ropopochodnej z rozszczelnionej cysterny, przepompowanie substancji ropopochodnej z uszkodzonej cysterny.

Epizod III – Działania techniczne. Postawienie przewróconej cysterny w celu jej późniejszego odholowania.

Epizod IV – Działania powodziowe. Podwyższenie linii brzegowej o 50 cm na odcinku około 50 m. Dostarczenie na zagrożone tereny sprzętu przeciwpowodziowego (pompy, szpadle, worki na piasek itp.) oraz wody pitnej i żywności dla zagrożonej ludności. Ewakuacja ludności z zagrożonych terenów. Ewakuacja osób z wody na skutek wywrócenia łodzi.

Epizod V – Działania poszukiwawczo-ratownicze osób przebywających na obozie harcerskim, które w skutek powstania pożaru i paniki zgubiły się w lesie oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach udział brały pododdziały Mazowieckiej Brygady Odwodowej:

  • SGRW-N „Warszawa 5” COO,
  • SGRW-N „Sokołów 5” COO,
  • SGRW-N „Maków 5” COO,
  • SGRChem-Eko „Siedlce 6” COO,
  • SGRT „Warszawa 8” COO,
  • Kompania Specjalna „Zalew” COO,
  • SGPR „Warszawa 9” COO.

Opracowanie: bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.