50. rocznica wyższego szkolnictwa pożarniczego

50. rocznica wyższego szkolnictwa pożarniczego

 

Dokładnie 50 lat temu, 30 czerwca 1971 roku została utworzona Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie. WOSP kształciła i wychowywała kadry specjalistów pożarnictwa, którzy obejmowali stanowiska wymagające posiadania wyższego wykształcenia zawodowego. Absolwenci otrzymali dyplom stwierdzający ukończenie wyższej szkoły zawodowej oraz tytuł inżyniera pożarnictwa określonej specjalności.

W ciągu 10 lat funkcjonowania, WOSP wykształciła 948 oficerów-inżynierów pożarnictwa, w tym 625 na studiach dziennych i 323 na studiach zaocznych. W 1981 r. dysponowała 17 pracowniami i laboratoriami.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jest kontynuatorką wyższego kształcenia pożarniczego rozpoczętego przez WOSP.

Wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom studentom, jak również absolwentom gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.

 

Rektor-Komendant

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. uczelni

oraz  Kierownictwo i Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Warszawa, 30 czerwca 2021 r.