POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z CENTRALNYM INSTYTUTEM OCHRONY PRACY – PIB

Porozumienie o współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy ­– PIB

 

W celu współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, wdrożeniowej i promocyjno-upowszechniającej w dziedzinach istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników i funkcjonariuszy w środowisku pracy i służby, 28 czerwca 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) zawarto porozumienie o współpracy.

Strony wyraziły chęć współpracy poprzez m.in.:

  • wymianę doświadczeń,
  • budowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy i służby w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych oraz działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne,
  • kreowanie środowiska wspierającego podejmowanie współpracy nauki z biznesem w zakresie inicjowania działań na rzecz ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby,
  • wprowadzanie do praktyki społeczno-gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych wspierających kreowanie bezpiecznego środowiska pracy i służby.

Sygnatariuszem niniejszego porozumienia ze strony SGSP był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast CIOP-PIB reprezentował Dyrektor Pan dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska.